IT & פתרונות אבטחת סייבר


סמכו על החזון שלנו, סמכו על הרשת שלנו!

ElpiSource מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות אבטחה מתקדמים ומוכחים. תיק השירותים והמוצרים שלנו כולל יכולות רבות ומגוונות, המאפשרות להתאים פיתרון אופטימלי לצרכי האבטחה של כל לקוח.

ניהול זהויות בארגון – Identity Lifecycle Management (IDM)ניהול מחזור חיי העובד/המשתמש בארגון, כולל שליטה ובקרה על משאבי הארגון השונים והרשאות גישה למידע.

ניטור ובקרה אחר השימוש בהרשאות ומעקב אחרי משתמשים – במערכות הארגוניות השונות (Active Directory, Exchange, SharePoint) שרתי קבצים ואחסון מרכזי, מערכות ERP ומערכות בפיתוח עצמי .

ניטור וזיהוי איומים – איומים על הארגון מסוגים שונים, זיהוי אנומליות, עצירת Ransomware, הגנה על רשתות SCADA ועוד.

הגנה על בסיסי נתונים – שימש במערכות Database Firewall

פתרונות WAF ו-DDOS

יישום הגנות מתקדמות

יישום הזדהות חזקה בגישה למערכות ומידע – מחוץ לרשת החברה

מרכז הסייבר – הגנה על ארגוני פנים וחוץ, מודיעין מתוחכם על מידע, המבוסס על Big Data Analytics לצורכי הגנת הסייבר בתוך הארגון. במרכז הסייבר אנו מציעים פתרונות לצרכי הלקוח ולאיומים שאליהם החברה חשופה. הגנת הסייבר בארגון דורשת מימוש רציף ופרו אקטיבי של Analytics על מידע, וכחלק מכך נעשה איסוף שוטף של מודיעין אודות מתקפות סייבר שקרו בעולם ואיומים חדשים שאותרו ונותחו. חלק מתוצרי האיסוף בהם נעשה שימוש מידי לפיתוח האלגוריתמיקה בא לידי ביטוי גם בסקירה המודיעינית העכשווית ללקוחות החברה, ולאחר מכן ככלי סייבר מודיעיני להגנה/התקפה שהמרכז מספק.

 • ניתוח אירועי אבטחת מידע, כולל ניתוח לוגם
 • CISO As a Service מותאם לצרכי הארגון
 • גיבוש מדיניות הניהול בתחום אבטחת מערכות המידע
 • כתיבת נהלים מבצעיים / ביטחוניים
 • ייעוץ, הטמעה והטמעה של מערכות ניהול אבטחת מידע והמשכיות עסקית (DRP) בהתאם לתקנים, הוראות
 • וחוקים מקומיים ובינלאומיים (ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2008, ISO 27799, ISO 22301: 2012 חוק נתונים, אשראי, הגנת פרטיות ו- GDPR חוק, SOX, HIPAA, 357, 257 ואחרים)
 • ביצוע סקרי סיכונים למערכות מידע תוך זיהוי ומיפוי הסיכונים, הצפתם ותכנון התגובות המתאימות לחברה
 • ליווי והדרכה שוטפים של מערכת האבטחה של הארגון
 • כתיבת נהלים מבצעיים / ביטחוניים
 • עריכת סקרי סיכונים ובדיקות חדירה ברמת התשתית
 • בחינת רמת אבטחת המידע במערכות הפעלה קריטיות ובתשתיות ארגוניות
 • בחינת רמת אבטחת המידע במאגרי מידע
 • בחינת רמת אבטחת המידע בשרתי WEB
 • בדיקת טופולוגיה ברשת
 • בדיקת חוסן לרשתות אלחוטיות
 • מבחני חוסן למוצרי החברה בהתאם לתקנה הנדרשת
 • הנחיות בפיתוח יישומים של יישומים מבוססים (סקירת קוד)
 • מבחני חוסן ישים על פי מתודולוגיות בינלאומיות
 • מבחני חוסן לאתרים
 • בדיקת רמת מסד נתונים
 • מבחני עמידות ישים למערכות סלולריות (Android / IOS)
 • הממד האנושי (הנדסה חברתית)
 • בנה תרחישי אבטחת מידע מותאמים אישית
 • התקפות פישינג ממוקדות ואופקיות בחברה
 • ביצוע התקפות פיזיות - כניסה לא מורשית, גניבת ציוד רגיש
 • ביצוע מסע תקיפה המתמקד בגורם האנושי בחברה
 • Cyber Security